Anna och det Blå Bandet

Hasses faster Anna Persson föddes 1882 och arbetade som sömmerska i Borås hela livet. Hon förblev ogift och dog i Borås 1961. Anna skrev många dikter som framfördes vid Blå Bandets sammankomster i Borås. Flera dikter publicerades också i Blå Bandets Tidning. Blå Bandet var en livaktig nykterhetsförening runt förra sekelskiftet.
Dikterna på denna sida är hämtade från hennes handskrivna anteckningsböcker. De flesta är säkert hennes egna, men det kan också finnas en eller annan avskrift.

Fiskaren Dalagossens hemlängtan Vår första atmobilfärd
Aftonen Blomman i dalen Den ensammes jul
Ett litet kärlekskväde Fågelsång Försök igen
Bruden Stadsresan Skottårsversar till Artur Svalin 1912
Granen Hemsamariten Hvi yves du över
Inför verkstadsflytten Invaliden Jacobsons verkstad
Julkvällen Julstämning Kärlek
Längtan Min hembygds dal Stugemöte
Syföreningens tillkomst Sömmerskans monolog Till en vän som minne 1908
Tre Persöner Ungdomsdrömmar Utflykt till Vesene
Min moder Avskedsversar Ett äggrim
Gamla minnen från Lindals syatelier Återträffen Den bästa lyckan
Ett hem Brudsmycket